Společnost působí v oblasti zabezpečení výkupu, přepravy, zpracování a třídění recyklovatelných surovin a jejich prodejem v tuzemsku i zahraničí. Služby společnosti mohou být využívány v rámci celého Slovenska, a to formou jak individuálního výkupu druhotných surovin od fyzických osob, tak i formou výkupu od podnikatelských subjektů. Pro tyto subjekty krom individuálního výkupu zajištuje i komplexní správu odpadového hospodářství šitou na míru dle potřeb zákazníka.

Za úspěchy společnosti stojí dlouholetá tradice a jedinečné know-how v oblasti výkupu, přepravy, třídění, zpracování a zhodnocení recyklovatelných surovin. Zodpovědným přístupem společnost dlouhodobě přispívá k ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí.

icon 1948 založeno
icon 310 zaměstnanců
icon 949 plán tržeb 2020 (v mil. Kč)

Hlavní oblasti činností

Zpracování recyklovatelného odpadu
Papír
Plasty
Kovy
Barevné kovy
Sklo
Akumulátory

Likvidace technologických zařízení

Komplexní řešení odpadového hospodářství pro firmy

Pronájem kontejnerů


Otevřít stránky společnosti