LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. je významná společnost působící v oblasti odpadového hospodářství s celorepublikovou působností.

Společnost je rozdělena  na dvě střediska Přelouč a Kopřivnici, kde provozuje chemické čističky odpadních vod. Do náplně činnosti také patří všechny systémy nakládání s odpadem, přičemž společnost vlastní integrované povolení, na jehož základě může odstraňovat kapalné odpady kategorie O, N a odpadní vody z produkce fyzických a právnických osob. Při všech těchto činnost firma obsluhuje více než 350 smluvních zákazníků z celé České republiky.

Společnost disponuje chemickou čističkou odpadních vod s kapacitou 30 300 tun/rok, biologickou čističkou odpadních vod 120 000 m3 /rok a biodegradační plochou s kapacitou 12 000 tun/rok.

icon 1993 založeno
icon 37 zaměstnanců
icon 111 plán tržeb 2020 (v mil. Kč)

Hlavní oblasti činností

Výplach a mytí přepravních obalů, sudů a kontejnerů
Odmašťování součástek strojního zařízení
Sběr, svoz a doprava průmyslových odpadů a odpadních vod
Poradenství, konzultace, administrativně legislativní služby v odpadovém hospodářství
Přeprava nebezpečných odpadů cisternovými vozy ADR


Otevřít stránky společnosti