Zdroj: CE NEWSLETTER Datum: 22.10.2021

Napříč celou skupinou CEI proběhl v létě historicky první průzkum spokojenosti zaměstnanců. Těší nás velmi dobré zapojení pracovníků i vysoký průměr jejich spokojenosti. Co průzkum dále ukázal?

 

Skupina CE Industries si stanovila do svých strategických cílů, mimo jiné, zlepšování pracovního prostředí a zvyšování péče o své zaměstnance. Bez dlouhodobé a vzájemně spokojené spolupráce s našimi zaměstnanci by se naše skupina nemohla rozvíjet.

Jako jeden z bodů nové personální koncepce skupiny jsme identifikovali potřebu zjišťovat pravidelně zpětnou vazbu od všech našich zaměstnanců, jak se jim u nás líbí, co oceňují a co by si přáli změnit.

Průzkum spokojenosti se konal během letošního léta a podle možností jednotlivých firem se naši zaměstnanci zapojili buď formou tištěných dotazníků nebo v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že šlo o první takové šetření, jsme opravdu rádi, že můžeme konstatovat velmi slušnou návratnost dotazníků. V průměru se zapojilo 64 % všech našich zaměstnanců.

Velmi pozitivně také vnímáme výsledek celkové všeobecné spokojenosti, která se napříč našimi společnostmi pohybovala dokonce okolo 90 %.

V rámci průzkumu jsme však v jednotlivých společnostech identifikovali i některé dílčí oblasti, které naše zaměstnance trápí – jedná se například o nedostatečné zázemí u některých firem, slabší informovanost o stavu či plánech firmy nebo nevyhovující benefitový program. Všechna tato slabá místa jsme diskutovali s odpovědnými řediteli a každá společnost má zpracovaný soubor nápravných opatření, jak pracovat (samozřejmě v rámci možností dané společnosti) na nápravě.

Nejcennější pro nás byly konkrétní vzkazy, které nám naši zaměstnanci poslali. Každý jsme si pečlivě přečetli a zpracovali, děkujeme za slova chvály i za náměty ke zlepšení.

Ještě jednou bychom chtěli našim zaměstnancům za hojnou a konstruktivní účast v průzkumu poděkovat, na dílčích nápravách pracujeme a věříme, že naše kroky zaměstnanci ocení v dalším průzkumu, který připravíme v příštím roce.

 

Anna Matoušková

 

PDF verze na stažení zde