Zdroj: CE NEWSLETTER Datum: 22.10.2021

Každá podnikatelská aktivita, která je míněna dlouhodobě, vyžaduje dodržování pravidel. Ta jsou zpravidla sepsána do etického kodexu. Jde o soubor pravidel, jak se k sobě máme chovat. Je stručný, jasný a všichni se jím, bez ohledu na naše pracovní zařazení, musíme řídit. Proto mu prosím věnujte pozornost.

 

Když to uvedu jednoduše, Etický kodex sepsaný na papíře odpovídá tomu, jak bychom se na svém pracovišti měli chovat ke spolupracovníkům, k zařízením, které k práci využíváme, i ke svému okolí. A také, jak by se kolegové, ale i nadřízení měli chovat k nám.

Etický kodex CEI vychází ze základů našeho podnikání, které definují vize, mise a hodnoty celé skupiny. Je závazný pro všechny a automaticky se očekává, že vedoucí pracovníci na všech úrovních půjdou při jeho dodržování svým podřízeným příkladem. Automaticky očekáváme, že podobné zásady budou dodržovat i naši obchodní partneři.

Etický kodex CEI stručně a srozumitelně v bodech určuje, jak by měly vypadat vztahy ve společnosti, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele, který má v kodexu samozřejmě také určená pravidla, jak se chovat. Neméně důležité jsou vztahy vůči okolí, které by se měly podle etických zásad řídit, ať už ve vztahu k dobrému jménu společnosti, dodržování zákonů a důslednému odmítání korupčního jednání.

Dodržování etického kodexu je věcí každého z nás. Jeho přesné znění je již umístěno na webových stránkách, kde se s ním můžete detailně seznámit. Zároveň ale platí, že všichni, kdo se ke svým spolupracovníkům chováte čestně a ke svému okolí šetrně, se Etického kodexu nemusíte vůbec obávat.

Pokud se přesto na svém pracovišti setkáte s chováním, které považujete za neetické, prosíme, oznamte to na naší etické lince etika@ce.industries. Samozřejmě v případě podnětu zajistíme vaši anonymitu a vaše oznámení řádně prošetříme.

 

Tomáš Schmied

 

PDF verze na stažení zde