Zdroj: CE NEWSLETTER Datum: 22.10.2021

Úspory v řádu stovek tisíc korun ročně přinese nový způsob nakládání s odpady v areálu společnosti Tatra Trucks. Po definitivním spuštění projektu komplexního odpadového hospodářství přejdou na naši společnost Likvidace odpadu všechny legislativní povinnosti spojené s nakládáním s odpady v areálu.

 

Provozovna Kopřivnice zahájila 1. července provoz komplexního odpadového hospodářství (KOH) ve společnosti Tatra Trucks. Tomuto kroku předcházela několikaměsíční příprava návrhu nového způsobu nakládání s odpady, včetně představení ročních úspor v řádech stovek tisíců Kč ročně vedení společnosti Tatra Trucks.

Tak významných úspor jsme dosáhli rozsáhlou změnou systému vnitřní logistiky a využití velkoobjemových kontejnerů k přepravě všech druhů odpadů. Snížení transportních nákladů naše společnost smluvně garantuje.

Součásti KOH bude i nové „shromaždiště“ odpadů, jehož provozovatelem bude, po vyřízení všech nezbytných povolení KÚ MSK, naše společnost Likvidace odpadu. Tímto krokem převezme naše společnost veškeré legislativní povinnosti při nakládání s odpady již v areálu Tatra Trucks.

Srpen se proto nesl ve znamení přípravy plánované plochy „shromaždiště“ odpadů a zavádění naplánovaných změn v provozech. Na ploše byly provedeny prvotní stavební úpravy a obnoven přívod elektrické energie.

Ve spolupráci s vedoucími jednotlivých provozů, byly implementovány změny na jednotlivých pracovištích (výměny nádob ke skladování odpadů, změny četnosti svozů, upraveny počty nádob).

Kompletní dokončení změn a spuštění nového systému je plánováno na první říjnový týden. Legislativní dokončení procesu schvalování nového „shromaždiště“ odpadů na počátek roku 2022.

Rád bych toto cestou poděkoval všem, kteří se na těchto změnách podílejí, jak zaměstnancům naší společnosti, tak zaměstnancům společnosti Tatra Trucks, bez jejich pochopení a pomoci by nebylo možno změny realizovat.

 

Ing. Radim Tesař, generální ředitel 

 

PDF verze na stažení zde