Zdroj: CE NEWSLETTER Datum: 22.10.2021

Ceny energií rostou a spolu s nimi roste i potřeba dosáhnout jejich úspor. Přesně to je parketa naší společnosti Advance Energo. Její místopředseda představenstva Filip Ovčačík o garantovaných úsporách energií promluvil například na konferenci pořádané Zdravotnickým deníkem.

 

Smlouvy o garantovaných energetických úsporách (Energy Performance Contracting – EPC) představují osvědčenou metodu, jak se se složitými projekty energetických úspor úspěšně vypořádat. Jde o typ smluvního vztahu, kdy návrh a realizaci celého projektu má plně na starosti dodavatel vzešlý z výběrového řízení.

Zákazník posléze projekt splácí z výsledných úspor. Ty jsou formulovány v kilowatthodinách, krychlových metrech plynu či vody a gigajoulech tepla. Měří se, co se uspořilo, a přepočítá se to na cenu, přičemž se pracuje s referenční cenou výchozího roku.

„Úspory jsou garantovány smluvně a jsou prokazatelné díky využití energetického managementu,“ vysvětluje Filip Ovčačík, místopředseda představenstva společnosti Advance Energo.

Ve výběrovém řízení se tedy soutěží na celkovou ekonomickou výhodnost, nikoli na cenu. „Kritéria pro výběr nejvýhodnější nabídky tak mohou být nastavena například takto: roční výše zaručených úspor paliv a energie – 50 procent, nabídková cena – 40 procent, podíl zadavatele na nadúspoře (reálně dosažené úspoře nad garantovanou úsporu) – 10 procent,“ navrhuje Ovčačík.

I díky tomu se pak podle něj z EPC nestanou „převlečené stavební zakázky“, protože nabídnou rozumný poměr mezi technologií, která přináší úsporu, a stavební částí. V rámci současného Operačního programu Životního prostředí je nebo bude realizováno 34 projektů formou EPC, z toho 21 projektů ve zdravotnických zařízeních.

Konkrétní zkušenosti mají například nemocnice v Jihlavě, Českém Těšíně, České Lípě nebo Nemocnice Pardubického kraje. Také proto se EPC kontrakty staly jedním z hlavních bodů konference Energetika ve zdravotnictví pořádané letos v červenci Zdravotnickým deníkem.

V září jsme podepsali smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli v rámci projektu Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Nemocnice Kutná hora.

Oblastní nemocnice Kutná Hora je zřizovaná krajem​ pro cca 60 000 obyvatel​. Byla postavena v roce 1944, následovaly různé přístavby, dostavby a přestavby. Předmětem aktuální zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty nemocnice Kutná Hora. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb vypracován návrh energeticky úsporných opatření.

Realizace energeticky úsporných opatření ve smyslu této zakázky zahrnuje tyto úkony:​

 • zpracování projektové dokumentace a zajištění dalších činností pro zajištění stavebních povolení na realizaci úsporných opatření, budou-li dle nabídky dodavatele s ohledem na navrhovaná opatření nezbytná a nebyly-li podklady poskytnuty zadavatelem;
 • veškerá inženýrská činnost, zejména vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení;
 • zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření;
 • dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“;
 • zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření;
 • vypracování podrobného provozního řádu pro nově instalovaná zařízení a zaškolení obsluhy;
 • energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie) po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení;
 • poskytnutí záruky za dosažení předpokládaných úspor;
 • sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu.

Energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie) trv8 po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení.​ Zadavatel požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření snížily celkovou současnou, tj. referenční úroveň spotřeby energie alespoň o 20 %.​ Zadavatel požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření snížily úsporu emisí CO2 alespoň o 20 %.​

 • cena za realizaci úsporných opatření: 60 638 000,-Kč bez DPH​
 • roční výše zaručených úspor:              3 015 000,-Kč bez DPH
 • doba trvání smlouvy:                           10 let

Každý projekt EPC je kombinací souboru investičních energeticky úsporných opatření a energetického managementu Investice do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství, bez finančních prostředků nad rámec současného rozpočtu a zaručí:​

 • úsporu provozních nákladů​;
 • snížení spotřeb energii​;
 • je navržen vždy tak, aby zákazník všechny investice a ostatní související náklady splatil za předem známou dobu z úspor generovaných projektem​;
 • možnost dodávky investičních úsporných opatření na splátky. V takovém případě je zákazníkovi poskytována garance, že průběžné splátky nebudou vyšší než průběžně dosahovaná úspora;
 • jednoho dodavatele na návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření, který také přebírá většinu finančních i technických rizik;​
 • projekt snižuje nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov​;
 • projekt přispívá k ochraně životního prostředí.

Výše úspor je garantována smluvně a je prokazatelná díky využití energetického managementu​.

 

PDF verze na stažení zde